top of page
Lyset
Mediaforum
Båtboka
Båtboka
Båtboka
Verden er liten
Jubileumsbok for RSA
Jubileumsbok for RSA
Jubileumsbok for RSA

BOKDESIGN

Jeg har laget en lang rekke bøker, og legger vekt på god lesbarhet og ryddig design. Jeg kan bidra med korrekturlesing og bildevalg, og håndtere all kontakt med trykkeriet. Jeg har også gode kontakter på trykking.

bottom of page